Holmely

Retreatkalender

29. juni Kl. 18:30

Keltisk retreat

med pilegrimsvandring til Selja. Leiarar: Brit Lundby Hilde og Harald Forland.
På dei britiske øyane slo den kristne trua tidleg rot i folkelivet, og her i nordvest har vi også keltiske røter.
Keltisk kristendom hadde eit positivt forhold til skaparverket. Ein såg naturen og alt liv som eit spegelbilete av Skaparen. Keltisk tradisjon utfordrar oss til å tene Kristus i våre medmenneske, og til å leve i ei livsnær og gudsnær kvardagstru.

Bjørgvin Bispedømme er med som arrangør.
Harald Forland er sokneprest i Erdal på Askøy ved Bergen, tidlegare prest i Gloppen og i styret for Holmely. Brit Lundby Hilde blir retreatleiar. Ho bur i Innvik og har utarbeidet materiale for pilegrimer som ønsker å gå i St. Sunnivas fotspor på Selja. I denne 3-dagers retreaten inngår ein pilegrimsvandring v/Selja kloster og deltaking på Seljumannamesse. 

Pris og meir info
 


Ein jordnær plass med open himmel


Tilbud

Trykk her for program for våren 2017 

Holmely tilbyr:

Retreat
Trekkje seg tilbake, bruke tid i stillhet 
for å bli betre kjent med seg sjølv og Gud. 
Få hjelp til å vandre med kvilepuls.
Tid til å vere stille og be. 

Faste samlingar i kapellet. Bibelmeditasjon.
Stille måltid med musikk. 

Tilbod om sjelesorg/åndeleg vegleiing.

Temadagar / helgar / kurs
Inspirasjon og fornying for kristenlivet og kvardagen. 
Gode tema-haldarar med livsnære tema. 
Kurs i samarbeid med Fermate Sunnmøre.
Det er godt mogleg å ha selskap med dei andre gjestene, like gjerne som ein kan trekkje seg tilbake i stillhet når det kjennest best.
Ein kan fritt bruke loftsstove, kapellet og bokhyllene. 

PS: Holmely er ikkje ein behandlings-stad, men kan ved mange høve vere eit supplement til anna hjelp.


Omsorg og livshjelp
Medvandring - høve til sjelesorg/ samtale/ forbøn.
Tid for avkopling og tilkopling. 
Individuelle opphald. Ta kontakt!

Bøn
Bønelunsj fredagar 11.30 – 12.30 (med unnatak av skuleferiar); vi et ilag, drikk kaffi og ber for staden, regionen og kvarandre
(ta med matpakke).

Bønedagar: åndeleg påfyll, lovsong, felles bøn, bønevandring, høve til personleg forbøn. 

Enkeltgjestar, grupper og lag / Ferie:
Rikeleg høve til å bruke naturen frå fjord til fjell.
Kort veg til Stadt/Vestkapp, Selje og Vågsøy med mange naturperler og historiske stader.
Holmely kan òg leigast av grupper og lag som ynskjer å ha eigne arrangement. Vi har sengeplassar til ca. 20 personar. 
Holmely er medlem i Norske Misjonshoteller. 
 
Lik Holmely på facebook: www.facebook.com/holmely 
Her får ein oppdateringar om arrangement, andre nyhende, vakre foto m.m.
 
 
 

Stedet

Holmely ligg som ei perle i sjøkanten, like ved riksveg 15 på Bryggja i Nordfjord, med vakker utsikt mot fjell og fjord og skogkledde holmar. 11 rom (enkle og doble) med god standard.

 


Kommunikasjon

Reise til og frå Holmely:
Gode bussamband frå/til Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim.
Ekspressbåt Bergen – Måløy 2 g. daglig.Deretter buss i ca 30 min til Holmely/Totland (Bryggja)
Fly frå Oslo/Bergen til Sandane,buss til Holmely/Totland (Bryggja).

Sjå Holmely på kartet. 

 

Eier

Normisjon region Sogn og Fjordane

Kontakt

Adresse: Holmely omsorg og retreat, 6711 Bryggja
Telefon: 57 85 34 25
Epost: holmely@normisjon.no
Nettside: http://www.holmely.no
Klikk her for kart
GPS koordinater: 61°55'43.6"N 5°23'17.2"E