Ressurser

ABC-retreater - et norsk-svensk samarbeid

Retreatinnføring for menighetsarbeidere

Resitasjonsmeditasjon og oppmerksomhetstrening

Introduksjon til en meditasjonsform som praktiseres på enkelte retreater i Norge

Åndelig veiledning

Introduksjon og lenker.

Jesusmeditasjon

Kort om Jesusmeditasjon, en meditasjonsform som de fleste retreatstedene i Norge tilbyr.

Historikk - retreat i Norge

Artikkel om retreatbevegelsens historie i Norge - med vekt på fremveksten

Bønner og liturgier

Bøker med tidebønner

Åndelig lesning

Bøker som viser ulike sider av trospraksisen i retreatbevegelsen. De fleste står i biblioteket på retreatstedene, men du kan også kjøpe dem i nettbokhandelen.

Retreat

Bøker og artikler om retreat