Areopagos

Retreatkalender


Areopagos ønsker å være et frirom for kristen tro og eksistensiell mening. I møte med buddhistisk religiøsitet opplevde vår grunnlegger Karl Ludvig Reichelt at overbevisning, iver og etablerte misjonsmetoder ikke strakk til. Det var også nødvendig å respektere og forstå den andre. Skulle et åndelig møte finne sted, var dialog og studier i rammen av et disiplinert bønne- og gudstjenesteliv påkrevd.


Tilbud

Magasinet TØRST 

 


Stedet

Reichelt bygde i Kina, senere flyttet til Hong Kong, Tao Fong Shan ”Fjellet der Kristusvinden blåser”. Stedet er et pilegrimsmottak og et senter for retreat og dialog – et møtested mellom østlig vestlig religiøsitet. Er du interessert i å besøke Tao Fong Shan som pilegrim, alene eller med en gruppe, se deres hjemmeside.

I Norge har Areopagos et nært forhold til retreatstedet Prestegården og er medstifter i Nidaros Pilegrimsgård og i Utstein Pilegrimsgard. Vi arrangerer enkelte retreater på Lia gård og på Tomasgården. Innholdsmessig er Areopagosretreatene preget av den kristne dypmeditasjonstradisjonen, ignasiansk eller keltisk spiritualitet. Noen retreater fokuserer tematisk på møtet mellom østlig og vestlig religiøsitet og på dialog.


Kommunikasjon


Eier

Areopagos er en selvstendig stiftelse med tilhørende medlemsorganisasjoner i Norge og Danmark. Areopagos er også en nettverksorganisasjon som samarbeider bredt med kirke- og fagmiljøer i Skandinavia, Kina og ellers internasjonalt.

 

Kontakt

Adresse: Bernhard Getz gt. 3, 0130 Oslo
Telefon: +47 23 33 17 00
Epost: areopagos(a)areopagos.org
Nettside: http://www.areopagos.org