Tomasgården, flyfoto

Tomasgården søker en ny daglig leder

Tomasgården lyser i disse dager ut stillingen som daglig leder. Det er og behov for en retreatmedarbeider. Søknadsfristen er satt til 30. april. Her er fullstendig utlysning.

Tomasgården ligger ved skog og stille vann på Kornsjø, tre mil fra Halden. Retreatstedet har plass for
inntil 12 gjester, har helårsdrift og opplever god søkning. Tomasgården og Sandom (Lom) eies av den
økumeniske Sandomstiftelsen, som har som sitt formål «… å føre mennesker inn i et nært fellesskap
med Jesus Kristus» Tomasgårdens faste husfolk har ansvaret for å drive og utvikle stedet, i samarbeid
med styret og et nettverk av frivillige. Se også www.tomasgarden.no
Ledige stillinger ved Tomasgården
Vi søker etter personer som har hjerte for retreat, og som kan leve med en fleksibel arbeidstid, et
nøkternt lønnsnivå og mye velsignelse.
Vi har ledig stilling som daglig leder og eventuelt ledig stilling som retreatmedarbeider.
(Til sammen 1,4 årsverk)
Arbeidsoppgaver:
 Daglig leder
 Programplanlegging, rekruttering av og kontakt med frivillige husfolk og retreatledere‐
Ledelse av retreater/husfolk under retreater
 Tilrettelegging for retreater med menyplanlegging, innkjøp, renhold‐Løpende drift og
vedlikehold av bygningsmassen, dugnader
 Administrasjon, markedsføring og økonomi. Sandom ivaretar noen administrative oppgaver
for Tomasgården.
Ønskede kvalifikasjoner:
 Personlige egenskaper vektlegges. Husfolket utgjør et lite team som er avhengig av innsatsen
til den enkelte medarbeider.
 Evne til å arbeide selvstendig. Å kunne se hva som må gjøres, ha blikk for detaljene,
fleksibilitet og god samarbeidsevne er viktige stikkord.
 Utdannelse og/eller arbeidserfaring fra stillingens hovedarbeidsområder.
Ved deltidsstilling legger vi til rette slik at det er mulig å kombinere arbeid på Tomasgården med
annen stilling. Vi avtaler oppgaver og en stillingsprosent som passere deg/dere og Tomasgården.
Ektepar oppfordres til å søke.
Knyttet til Tomasgården ligger et eget husfolkhus. Hovedleiligheten her er en god familiebolig. Med
egen inngang ligger en liten hybelleilighet. Det finnes også boliger for kjøp eller leie på Kornsjø. Vi er
også åpne for søkere som bor/ønsker å bo innenfor grei pendleravstand til Kornsjø.
Tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Daglig leder Therese Johansen, tlf. 488 91 281
Styreleder Roger Dahl, tlf. 959 75 478
Søknad med CV og referanser sendes:
Sandomstiftelsen ved styreleder Roger Dahl
e‐post: [email protected]
Søknadsfrist: 30. april.