kaldt ute - varmt inne...

Hvile i sjelen

Noen bibelord vender vi stadig tilbake til. Matteus 11 v. 28 er et av dem. Vi trenger en å dele byrder med. Og det er helt sant at det finnes hvile i Guds nærhet.

Sønnen gir hvile

Matteus 11 v. 25 -30

25 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. 28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»  Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelsen 2011.

 

Hvile i sjelen

Takk og lov!

Det kreves ingen intellektuell kapasitet

ingen høye stillinger

eller stor visdom

 

Kanskje bare behov?

Vi som strever og bærer tunge byrder

Behov for å bli tatt imot

Behov for hvile i vår sjel

 

Du tar imot oss

 i ydmykhet

og mildhet

 

Hos Deg kan jeg finne hvile