Fontenen

Både – og

Inger-Marie Aase har i mange år vært preget av sykdom. I denne responsen på en bibeltekst deler hun både sin smerte og sin tro på Gud.

Den lamme mannen

Lukas 5 2. 17 - 26

17 En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. 18 Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. 19 Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. 20 Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» 21 Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» 22 Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det for tanker dere går med i hjertet? 23 Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er deg tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 24 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vendte han seg til den lamme – «så sier jeg deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 25 Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. 26 Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa: «I dag har vi sett det utrolige!»

Teksten er hentet fra Bibelselskapets oversettelse 2011.

 

Både – og

Jeg ligger også

Andre har båret meg fram til Deg

Jeg har selv tryglet

 om helbredelse

 

Etter hvert ser jeg

det utrolige i

mitt lille liv

 

Jeg trygler ikke så mye lenger

Jeg tror ikke på en cola-automat

Gud

Jeg tror på en

som er

i meg

med meg

her jeg ligger

Og...

Du må gjerne overraske

med helbredelse

 

Hvis det er det Du vil