Å varme seg...

Å bli tatt imot

Inger Marie Aase går igjen inn i en tekst fra Bibelen og reflekterer. Hun deler en sterkt personlig tekst med oss.

Jesus og barna

Markus 10 v. 13 - 16

13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Bibelselskapets oversettelse 2011

Å bli tatt imot

 

Jeg bærer meg fram

Jeg bærer det lille barnet i meg

fram til Deg

 

Barnet som trodde det måtte være så sterk

Barnet som skjulte den lille

Den sårbare og ensomme

Du ser henne

Du tar henne inntil deg

Jeg tar henne inntil meg

 

Jeg bærer meg fram

Jeg bærer den syke voksne kroppen

Jeg bærer min hjelpeløshet

Jeg bærer min egenrådighet og grådighet

Jeg bærer mine tvilende tanker

 

Jeg ber Deg røre ved meg

Du tar meg inntil deg

 

Du velsigner