Retreat i Nidaros

Retreatkalender


Arbeidsgruppen Retreat i Nidaros er nedsatt av Nidaros bispedømmeråd. Gruppen skal fremme retreat og meditasjonsvirksomhet i bispedømmet, inspirere frivillige og ansatte til et integrert fromhetsliv og legge til rette for retreat og pilegrimsvandringer.


Tilbud

Arbeidsgruppen samarbeider med retreatsteder og retreatmiljøer både i og utenfor bispedømmet.

Arbeidsgruppen har årlige arrangementer: Se Kalenderen.

Retreat i hverdagen
Vi ønsker å legge til rette for “retreat”, åndelig fordypning, midt i hverdagen. Ikke alle har anledning til å reise bort. Derfor inviterer vi til noen annerledes dager med ”Retreat i hver­dagen”. Se kalenderen.

Midt i ditt vanlige liv, mens du er i arbeid, gir du rom for en annen rytme. Du setter av tid til en halvtimes daglig bønn rundt utvalgte bibel­tekster (tilpasset deg) og en halvtimes daglig samtale med en veileder. Full taushet­splikt gjelder om det som blir delt i veiledningen. Alle veilederne har erfaring med åndelig veiledning og Ignatiansk retreat.

Følgende personer er tilgjengelig for slik medvandring eller veiledningstjeneste. Avtale gjøres direkte med vedkommende:

Sølvi Rise, Trondheim telefon: 469 18 327, e-post:  sr724@kirken.no
Oddvar Gudmestad, Trondheim telefon: 992 57 548  e-post: og698@kirken.no
Hide Rosenkrantz, Trondheim telefon: 468 15 485  e-post: hr544@kirken.no 
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, Trondheim telefon: 948 46 011/ 90130939 e-post: hg255@kirken.no 
Kjartan Bergslid, Levanger telefon: 982 45 345 e-post: Kjartan.bergslid@sikirken.no
Børre Rindal, Trondheim  telefon: 469 57 596  e-post:  br473@kirken.no
Margit Sødal, Orkdal telefon: 930 19 688 e-post: ms723@kirken.no 
Ingrid Bolstad Kunzendorf, Malvik telefon: 913 45 257, e-post: ingridkunzendorf@hotmail.com

”Ved elvebredden”
Sted: Nidaros Pilegrimsgårds bolig nede ved Nidelven. En lørdag preget av stillhet og meditasjon. Det vil være litt forskjellige preg på de ulike lørdagene. Te/kaffe og frukt blir servert. Se kalenderen.


Stedet

Arbeidsgruppen består av Hilde-Anette Løven­skiold Grüner, Einar Vegge, Karoline Barbøl, Margit Sødal og Hilde Rosenkrantz.

Kontakt med arbeidsgruppen kan gjøres direkte med medlemmene eller til Nidaros bispedømmekontor

Ønsker du nyhetsbrev tilsendt – gi beskjed til: halgruner@gmail.com 

 


Kommunikasjon


Eier

Kontakt

Adresse: Nidaros Bispedømmekontor, Erkebispegården, 7013 Trondheim
Telefon: 73539100
Epost: halgruner@gmail.com