Retreat Bergen

Retreatkalender

31. januar Kl. 18:00

Kveldsretreat

Onsdag 31. januar 2018 inviterer vi til siste kveldsretreat av våre temaaretreater om bønn. Tema denne gangen er "Bønn som skapende prosess".

Retreaten finner sted i Søsterhjemmet på Haraldsplass. Inngang fra syd.

Retreaten ledes av Liv Ekeland, Elin Olsen, Sidsel Grønlund og Tor Kristiansen. 

Vi begynner i kapellet og har en innledning. Deretter går vi til meditasjonen, har et stille måltid og bønnevandring. Kvelden avsluttes med nattverdgudstjeneste.


Retreat Bergen vil gi et rom for stillhet midt i byen – en rasteplass for bibelmeditasjon og bønn


Tilbud

Retreat Bergen

inviterer til ulike retreater:

Kveldsretreat med åpning og avslutning i kapellet, stille måltid, bønnevandring og bibelmeditasjon.

Ignatiansk retreat har god tid til stillhet. Alle deltagere får en samtale med en veileder hver dag..

Følg meg - retreat er et kursopplegg for medarbeidere og ansatte innen menighet og retreat.

Vi har årlig et seminar hvor vi tar opp ulike tema som kan berike vårt gudsliv.

   Retreat-arbeidet har felleskirkelig karakter og er åpent for alle.

Senter for åndelig veiledning

Åndelig veiledning gir hjelp til å utvikle og fordype sin relasjon til Gud. Det handler om å vokse i troen  slik at den kan få berøre hele livet.

Kontakt personalprest Bård Haukedal  i Bjørgvin bispedømme på 40482085, epost: bah@kyrkja.no

 

 


Stedet

Retreatene  er på Søsterhjemmet, Ulriksdal 8, med inngang i sørenden av Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen.

 

 


Kommunikasjon

Påmelding til flerdagsretreater til sidsel.gronlund@gmail.com

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sidsel Grønlund på 913 47 356

 


Eier

Retreat Bergen er et samarbeid mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Bjørgvin bispedømme.

Kontakt

Adresse: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Ulriksdal 8, Bergen
Epost: tor.k.bergen@gmail.com
Nettside: http://www.retreater.no