Rapport retreatstipendiet 2017 av Ulla Käll

Jag vill igen tacka för möjligheten att genom retreatstipendiet få bidrag till dagar med påfyll.
Denna gång gällde ansökan gitarrspel på Taizés ungdomsmöte över nyår i Riga och dessutom min egna årliga retreat i Dublin, på Manresa Center.

Taizés nyårsmöte, Riga

Denna gång var bönerna i två stora idrottshallar på kvällarna. I den jag spelade i var det mellan 7-9000 människor. På middagsbönerna spelade vi i kyrkor inne i centrum. Morgonbönerna har man i kyrkor i närheten av där man bor den veckan. Det är en stark upplevelse att se så många unga samlade, helt fredligt, och i bön och sång.
Bröderna berättade att Rigaborna hade sagt att de inte kunde ordna husrum till så många människor! Bröderna sa att det är bara ni som kan göra det. De lyckades!
Efter mötet på en middag för oss som deltagit, kunde man tydligt märka stoltheten: de hade klarat det! Ärkebiskopen berättade att han hade haft svenskar och polacker boende hos sig. Inte långt därifrån hade svenskarna krigat mot landet för länge sedan … En liten bild av försoning. En man hade tidigare suttit i fängelse i SIbirien länge, bla pga sin kontakt med Taizé, men nu kunde han välkomna Taizé öppet i sin stad.
Detta försoningsarbete som Taizé arbetar med kontinuerligt, har större sprängkraft än man kan ana …

8-dagars ignatiansk retreat, Manresa Center, Dublin

I augusti 2016 var jag på teamretreat som Kompass ordnade. Denna gång var vi på Lia Gård, och vägledarna kom från Irland. Jag fick Piaras Jackson SJ som vägledare, och efter retreaten inviterade han mig till Manresa Center utanför Dublin, där han är ledare.
I juni i år kunde jag komma dit. Avtalet var att jag spelade gitarr på nattvardsmässorna en del av kvällarna.
Det var mycket givande. Fint att återigen få Piaras som vägledare och Manresa Center är en retreatplats att rekommendera. På alla sätt välkomnande och med hög kvalitet på allt.
Eventuellt kan det bli en slags fortsättning, som vi är i dialog om, men det kommer i så fall att visa sig.
Efter retreaten kunde jag besöka Peter McVerry SJ, som driver ett dagcenter för hemlösa.
Vi möttes på ett Kompassmöte på Åh stiftsgård i januari och hade planerat att mötas efter retreaten. Det var en otroligt stark upplevelse att möta honom och hans arbete. Inte minst efter att ha gått i Dublins gator och sett dessa mängder av hemlösa. På kvällarna kom frivilliga organisationer och delade ut mat. Det var inte ovanligt att se familjer med barn i barnvagn, som fick mat.
Kamp och kontemplation är ett viktigt ordpar. Det blev en stark upplevelse med retreatens frid kontra det hårda livet många lever på. Gott att se någon som arbetar just med detta.
 

Ulla Käll