Om oss

Kontaktgruppa for retreat

 Nettstedet drives av Kontakgruppa for retreat i Norge. Gruppa ble opprettet av retreatstedene i 2008 som et samordningsorgan.

 

Kontaktgruppas mandat:

Å arbeide på vegne av retreatbevegelsen med oppgaver knyttet til

• ressursutvikling
• markedsføring
• arbeid med felles økonomiske spørsmål
• rekruttering og utvikling av frivillige


Kontaktgruppa holder retreatbevegelsen løpende orientert om sitt arbeid og avlegger rapport ved den årlige inspirasjonssamlingen på Lia Gård og på det årlige informasjons- og rådslagningsmøtet i Kirkerådet.

 

Gruppas medlemmer:

Liv Hegle, Areopagos, lh@Areopagos.no

Sidsel Grønlund, Retreat i Bergen. sidsel.gronlund@gmail.com

Margit Sødal, Retreat i Nidaros, msoeda@online.no

Mari Kolbjørnsrud, frivillig Tomasgården, marikolb@yahoo.com