Nytt kapell er skjermet bønnested

Et nytt kapell ble i sommer innviet ved Høgsveen Retreat- og Gjestegård i Ringsaker. Det mest spesielle er at kapellet alltid står åpent, slik at enkeltmennesker kan sette seg ned når de vil og være sammen med Gud.

– Vi hadde et inderlig ønske om å skape et litt skjermet bønnested på retreatgården vår og er veldig takknemlig over at vi nå har fått det, sier Torill Slåttsveen Asp. Hun driver retreatstedet sammen med sin mann Ulf Asp.

INNVIELSEN: Fra venstre ser vi prest i DELK Jan Erik Askjer, lafteren Finn Rune Stabel, Toril og Ulf Asp.

Det var ganske tilfeldig at kapellet ble reist. En mann besøkte dem og han fortalte at om de ønsket et kapell, skulle de få det så rimelig som mulig. En ildsjel har sett det som sin oppgave å reise bønnesteder rundt om i Norge. Han kunne reise et kapell med laftet tømmer om de ønsket det. Nå står kapellet der med plass til 40 mennesker.

Alltid åpent

– Bygget er innviet til et møte med Gud. Det står alltid åpent for turgåere. Bygget peker på en måte oppover mot en større virkelighet, forteller Torill Slåttsveen Asp.

400.000 kroner har kapellet kostet. I alt har de lagt ut 2,5 millioner kroner for å innrede overnattingsrom og fellesrom på gården Høgsveen øverst i Furnesåsen i Ringsaker kommune med flott utsikt over Hedmarken.

Rolig har de bygd opp retreatstedet etter at de overtok gården etter Torils far i 2001. Toril er teolog og nylig utdannet billedterapeut ved Høgskolen i Oslo. Ulf er prest i Det evangelisk lutherske kirkesamfunn i Oslo.

Det var i 2011 de for alvor begynte med retreat. Stedet har ni rom og 14 sengeplasser, spiserom, et lite loftskapell og en sal i låven som egner seg for kreative aktiviteter, stabsmøter og større samlinger.

Din Livskurs

– Opplegget i Taize med enkelhet, gjestfrihet og bønn har inspirert oss. Vi har selv vært misjonærer for NMS i Sør-Afrika og ble der inspirert til å drive med retreatarbeid med eget hjem som base. Nå gleder vi oss over å servere mennesker mat og åndelig føde. Vårt ønske er at dette retreatstedet skal være et tilfluktsted der mennesker kan få hvile og bli berørt av Gud, sier Torill Slåttsveen Asp.

Høgsveen tilbyr også opplegget «din Livskurs» der deltakerne ser på sitt liv i et nytt perspektiv og arbeider både intellektuelt, emosjonelt og åndelig. Opplegget er utarbeidet av Hans Burki fra Sveits, leder for den internasjonale Lagsbevegelsen, og brakt til Norge av Jim Johnston fra Sør-Afrika.

I SKOGEN: Det nye kapellet.