Hjelper hverandre

Rundt om i landet eksisterer tilbud om åndelig veiledning. For de åndelige veilederne er det verdifullt å møtes er par ganger i året for å dyktiggjøre hverandre i tjenesten. Her er en liten rapport fra Hamar bispedømme.

– Åndelige veiledning er på mange måter en ensom tjeneste. Vi kan ikke snakke med så mange om dette. Derfor er det verdifullt å komme sammen og dele erfaringer, forteller Anna Magni Larsen.

Det er ikke de som får veiledning, men de som gir som er i fokus på disse samlingene. De deler det som er vanskelig og prøver å hjelpe hverandre til å bli bedre.

– Vi trenger selv veiledning og på denne måten sikrer vi kvaliteten i får tjeneste, forteller Anna Magni.

De åndelige veilederne i Hamar bispedømme samles gjerne på Sandom Retreatsenter, Lia Gård eller på Hamar. Lise Hyldmo administrerer og tilrettelegger samlingene. De ber først over en tekst, arbeider i grupper og har et måltid sammen før de setter fokus på hvordan de kan bli bedre veiledere.

INSPIRASJON: Her er nettverksgruppen for åndelige veiledere i Hamar bispedømme, samlet hos Anne Lise Myhrer i Hamar. Fra venstre Ralph Knutsen, Anna Magni Larsen, Lise Hyldmo, Anne-Karin Apalseth, Anne Lise Myhrer, Ingeborg Bøe, Toril Slåttsveen Asp, Gro Oltedal Veium og Jan Olav Veium.