Gud bruker det ufullkomne

Med jevne mellomrom arrangeres det fordypningskurs for åndelige veiledere. Det er veiledere som har tatt workshop i åndelig veiledning over to år eller lignende kurs og kan dele fra erfaring og praksis. Årets fordypningskurs fant sted på Lia Gård.

– Det jeg vil holde fast på å ta med meg inn i hverdagen etter det dette fordypningskurset, er at Gud kan bruke også en ufullkommen samtale og en ufullkommen veileder! sier Anna Magni Larsen.

Hun har vært åndelig veileder i seks år og er overrasket, takknemlig og ydmyk over det hun har fått være med på disse årene. Hun er til daglig veileder på Sandom Retreatsenter, men har og praktisert som åndelig veileder andre steder. Hun er i dag en erfaren veileder.

– Noe av det viktigste for pilgrimen er å kjenne seg møtt. Samtidig som det må noe mer til for at pilgrimen, og veilederen, skal komme seg videre. En annen innsikt er at siden mennesker jo er forskjellige, er det fint med ulike veiledere også! sier Anna Magni Larsen.

Hun har falt til ro i at det er retreaten som er hennes arbeidsområde nå. Så får hun se hva framtida byr på. Hun er veldig takknemlig for kurset, og har fått bekreftet viktigheten av å holde redskapet i stand, det vil si: Be daglig og gå til åndelig veiledning selv, delta i lytte/supervisjonsgruppe, være med på nettverkssamlinger for åndelige veiledere, og ikke minst: Være medvandrer på retreat, og ta de utfordringene som dukker opp.

Anna Magni bærer på en drøm om å få være en åndelig veileder også etter tjenesten på Sandom, når hun blir pensjonist om 3 år.

Programmet under fordypningskurset på Lia Gård bestod av supervisjon, i gruppe på 6 og individuelt, arbeid med case-study i grupper, og rollespill i plenum, ulike seminarer der deltakerne delte seg i grupper, og felles undervisning i plenum. Det var satt av tid til egen refleksjon og bønn.  Dette ble også materiale for øvelser i gruppene med pilgrim/medvandrer/observatører, og lyttegrupper. På et par av kveldene så deltakerne filmer som belyste tema på ulike vis.

Kursledere var Susanne Carlsson, Mikael Landgren og Lasse Törnqvist, alle fra Kompass, Sverige, og Valfrid Botnen og Virve Tynnemark fra Norge.

PÅFYLL: Anna Magni Larsen ser verdien av at veilederne kommer sammen og dyktiggjøres i tjenesten.