Forskningsarbeid

Masteroppgaver og annen forskning innen retreat og pilegrimsvandring.

 

Masteroppgave om kontemplativ tenkning og bønn. Ola Westad, Det teologiske Menighetsfakultetet, 2008:

/files/Kontemplativ-tenkning-og-bonn.-Masteroppgave-Ola-Westad-2008.pdf

 

Masteroppgave om pilegrimsvandring og diakoni. Mari Kolbjørnsrud, Det teologiske Menighetsfakultetet, 2012:

/files/Masteroppgave-om-pilegrimsvandring-og-diakoni.-Mari-Kolbjornsrud.pdf